Wednesday, February 20, 2013

PEMERINTAHAN PUSAT & WILAYAH ZAMAN KHULAFA' al RASYIDIN

Hi... jumpa lagi di celah-celah kesibukan setiap hari.  Hari ini kita akan bincangkan pemerintahan Pusat dan wilayah di zaman Khulafa' al Rasyidin..

Madinah Main gate

Latarbelakang :
- Terbentuk secsara rasmi pada 632 H. Abu Bakar ialah khalifah pertama.
- Empat oranf sahabat yang menjadi khalifah:

 1. Abu Bakar al Siddiq
 2. Umar al-Khattab
 3. Uthman bin Affan
 4. Ali bin Abi Talib
Struktur pemerintahan Pusat:
- Madinah ialah pusat pemerintahan
- kekuasaan nya tidak bersifak mutlak & khalifah perlu membuat ijtihad.
- dasar akan diputuskan oleh majlis Syura.
- Majlis Syura ditubuhkan secara rasmi di zaman Umar al Khattab.
- khalifah merupakan panglima tertingga tentera
- ibu pejabat baitul mal ditubuhkan  & segala sumber pendapatan dan laporan kewangan daripada tanah jajahan akan dihantar melalui gabenor setiap wilayah kepada khalifah setiap tahun.

Struktur pemerintahan Wilayah:           

- Semasa Abu Bakar al Siddiq negara Islam dibahagikan kepada 10 daerah :
 1. Makkah
 2. Ta'if
 3. Yaman
 4. Hadramawt
 5. Khakwan
 6. al Jund
 7. Najran
 8. Zabid
 9. Bahrin
 10. Jarsh
Struktur pemerintahan Wilayah diperkemaskan semasa Umar al Khattab. - kempen perluasan kuasa &  negara Islam dibahagikan kepada 8 buah wilayah utama:
 1. Madinah
 2. Makkah
 3. Syam
 4. Mesopotamia
 5. Iran
 6. Iraq
 7. Mesir 
 8. Palestin
-   Tiap-tiap negeri mempunyai ibu negeri/ pusat pemerintahan & Umar telah membentuk satu sistem birokrasi yang sistematik.
- Setiap wilayah diperintah oleh gabenor yang akan dibantu oleh setiausaha.
- Beberapa jabatan ditubuhkan seperti Setiausaha Tentera, Pegawai Cukai, Pegawai Polis, Pegawai pembendaharaan negara.
- Semua pegawai wajib melaporkan jumlah hartab sebelum dan setelah selesai menjalankan tanggungjawab.
- setiap wilayah didirikan cawangan baitulmal bagi memudahkan urusan pendapatan dan perbelanjaan negara.SOALAN : Terangkan struktur pentadbiran kerajaan Islam Madinah pada zaman Khulafa' al Rasyidin. (20m)


RUPA dan JIWA
21 Feb 2013