Sunday, November 16, 2014

ADAM SMITH - Sumbangan dan idea Adam Smith melalui bukunya The Wealth of Nation

Pendahuluan:

-  Menjelang abad ke 18 muncul ramai ahli ekonomi yang terkenal di England.
-  Adam Smith merupakan salah seorang tokoh dalam bidang ekonomi dan falsafah.
- Beliau terkenal melalui bukunya yang ditulis "The Wealth of Nations".

Isi:
1. Idea perdagangan bebas - laissez-faire
-  Melalui bukunya  Adam Smith telah telah mencetuskan idea tentang perdagangan bebas -laissez-faire
- Menurut beliau, kerajaan tidak harus campur tangan dalam hal ehwal ekonomi dan perdagangan.
- Doktrin laissez faire dikembangkan oleh Adam Smith di England dengan menubuhkan School of Political Economi
- Idea perdagangan bebas yang disebarkan oleh Adam Smith mendapat  perhatian ahli-ahli ekonomi seperti Ricardo dan Thomas Maltus.

2. Mengkritik dasar merkantilisme
- Adam Smith mengkritik dasar ekonomi merkantilisme yang diamalkan oleh negara bangsa di Eropah 
- Beliau menolak tindakan yang dilakukan oleh negara bangsa untuk mengawal tanah jajahan.
- Tindakan mengawal tanah jajahan secara politik akan menambahkan beban negara induk daripada masalah kwangan.

3. Faedah mutlak
- Dalam karyanya Karl Mark menganjurkan teori yang dikenali sebagai faedah mutlak.
- Menurut beliau adalah tidak praktkal bagi sesebuah negara  mengeluarkan barangan yanor iklim dan g boleh didapati  dengan murah ditempat lain.
- Beliau menyarakna agar sesebuah negara membuat membuat pengkhususan dalam pengeluaran barangan  yang mempunyai faedah mutlak
- Karl Mark juga berpendapat bahawa faedah mutlak juga boleh disebabkan oleh iklim dan struktur tanah.

4. Pengkhususan antarabangsa
- Adam Smith menyatakan juga bahawa perdangan bebas akan meluaskan pasaran dan pengkhusussan kerja
- Perkembangan ini akan menyebabkan berlakunya lebihan hasil yang akan dapat dipasarkan ke luar negara
- Perkembangan ini menunjukkan pengkhususan antarabangsa menjadi sebahagian daripada proses kemajuan sesebuah negara
-  Adam Smith juga berpendapat perdagangan bebas akan menambahkan sumber  pendapatan sesebuah negara.
- Beliau juga berpendapat perdagangan bebas akan mengurangkan kos pengeluaran dan menyebabkan pengaliran modal ke sektor yang prokuktif.

5. Nilai dan pengelasan masyarakat
- Melalui bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith juga turut mengemukakan pandangan  mengenai nilai dan pengelasan masyarakat.
- Menurut beliau nilai merujuk kepada kuasa untuk membeli barangan lain.
- Masyarakat dikelaskan kepada tiga, iaitu mereka yang hidup dengan memperoleh sewa,  upah dan untung.

Kesimpulan:
- Adam Smith telah mengemukakan idea-idea beliau dalam  bidang ekonomi dan ia telah berjaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh England pada masa tersebut.
- Malah idea-idea beliau juga telah diterima dan diamalkan oleh negara-negara lain di seliruh Eropah.


Jom Belajar Sejarah !!


Wednesday, November 12, 2014

Huraikan kemajuan oleh masyarakat Belanda dalam teknologi pertanian pada abad ke 16 dan 17.

Pendahuluan:
Pada abad ke 16 dan 17, teknolog pertanian telah berkembang pesat di Belanda. Masyarakat Belanda mempunyai pengetahuan yang tinggi  serta memperkenalkan kaedah-kaedah baru dalam  pertanian.

Isi-Isi penting :

1. Kajian tentang teknik pertanian 
- kajian tentang teknik dan kaedah pertanian masyarakat Belanda - dilakukan oleh sarjana-sarjana dari England.
- antara tokoh2nya ialah Sir Richard Wilson, Lord Townshend, Sir John Sinclair, Thomas Redcliff
- Kajian dilakukan  seperti Sistem Penanaman Bergilir dan penanaman rumput seperti clover, lucerne dan burnet 
- Antara karya ialah A Report on the Agriculture of Eastern and western Flanders.
2. Teknik memelihara kesuburan tanah
- Memperkenalkan Sistem Penggiliran Pertanian melalui sistem ini kesuburan tanah dipulihkan
- sistem tanah rang dimansuhkan
- diamalkan secara meluas di wilayah Waes pada tahun 1644
- mereka juga memperkenalkan teknik pemugaran tanah untuk memulihkan kesuburan tanah
-  menggunakan baja asli daripada kawasan penternakan lembu

Copyright © John Wiley & Sons Australia, Ltd. or related companies. All rights reserved. 2013
Sistem Penggiliran Tanaman 

3. Penanaman rumput ternakan
- memperkenalkan sistem penanaman rumput untuk ternakan
- turnip ditanam di kawasan tanah rang selepas jagung dituai.4. Sistem batas dan penanaman deretan 
- Memperkenalkan sistem penanaman dengan membuat batas.
- Wujud saliran yang baik  dan tanaman dapat tumbuh dengan subur
- Penanaman dalam deretan juga diamalkan seperti madder, hop dan cole.5. Penciptaan peralatan pertanian
- Mereka juga mencipta tenggala dan mesin untuk menampi bijirin.
-  memperkenalkan sistem menanam dengan membuat batas. Melalui sistem ini mereka dapat memastikan tanaman tumbuh dengan subur.Kesimpulan:
- Kajian jelas menunjukkan masyarakat Belanda telah mencapai kemajuan yang pesat dalam teknologi pertanian
- Teknologi yang dihasilkan oleh orang-orang Belanda telah tersebar dan berkembang ke kawasan-kawasan lain di benua Eropah.


Selamat Mengulangkaji!
Rupa & Jiwa

Sunday, March 2, 2014

GERAKAN UTHMANI MUDA DAN TURKI MUDA

Terangkan kemunculan dan perkembangan Gerakan Uthmani Muda dan Turki Muda.
 [20 markah]

Pendahuluan ~ Uthmani Muda atau Yeni Osmanlilar - mengkritik dasar dan polisi kerajaan yang dirasakan mengabaikan hak rakyat dan bertentangan dengan Islam.
Turki Muda merupakan titik tolak perubahan dalam kerajaan Turki Uthmaniyah pada abad ke 19M.  Kebangkitan mereka adalah bertujuan memperbaiki kelemahan kerajaan Turki Uthmaniyah.


Isi-isi penting:

GERAKAN UTHMANI MUDA 
 1. Terdiri daripada golongan intelektual yang berpendidikan Barat yang bekerja sebagai wartawan dan penterjemah di Biro Terjemahan di Jabatan Perdana Menteri.
 2. Tokoh-tokohnya ; Nemik Kemal, Ali Suavi, Nuri Bey, Ziya Pasha dan Mustafa fazil Pasha.
 3. Terpengaruh dengan gerakan di Eropah seperti Young Spain, Young Italy, Young France.
 4. Muncul pada 1860an lantaran ketidakpuasan hati terhadap sistem pemerintahan yang memperuntukkan kuasa yang lebih kepada perdana menteri  serta dasar dalam era Tanzimat yang pro-barat.
 5. Jati diri masyarakat Uthmaniyah mula terhakis lantaran pembaharuan ala Barat yang semakin meluas.
 6. Penguasaan Barat terhadap pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Uthmaniyah mula  mencengkam dan  mengancam kestabilan politik dalaman dan luaran  disebabkan kebergantungan yang melampau golongan pentadbir dan bangsawan kepada kuasa Eropah.
 7. Antara pembaharuan yang dipelopori golongan ini ialah menukar sistem politik yang sedia ada kepada "sistem khalifah berpelembagaan" yang berasaskan sistem Syura. Mereka berkeyakinan bahawa dapat mengembalikan kegemilangan kerajaan Uthmaniyah.
 8. Mereka melihat bahawa ajaran Islam sudah tidak diendahkan dan pengambilan budaya Barat secara berleluasa sehingga mengancam ajaran Islam.
 9. Gerakan ini berkembang luas semasa pemerintahan Sultan Abd Al Aziz kerana baginda bersifat otokratik serta keadaan kewangan Turki yang goyah dan muflis.
Gerakan Turki Muda


Gerakan Turki Muda 
 1. Gerakan awal ditubuhkan di Akademi Perubatan Tentera di Istanbul pada bulan Mei 1887 apabila Kazim Nami Duru menubuhkan Ittihat ve Terakki Cemiyeti ( Persatuan Perpaduan dan Kemajuan)
 2. Pada tahun  1889 pula, sekumpulan pelajar dari akademi tersebut telah membentuk sebuah pertubuhan rahsia yang bertujuan untuk menjatuhkan Sultan 'Abd al Hamid II.
 3. Idea pergerakan ini telah diteruskan oleh Ibrahim temo yang merupakan Muslim Albania. Beliau pernah menjadi tenaga pengajar di Akademi Perubatan Tentera selama beberapa tahun.
 4. Pada Mei 1889M, Ibrahim Temo bersama beberapa orang rakan iaitu Ishak Sukuti, Cerkez Mehmed Resad dan Abdullah Cevdez telah mencadangkan supaya satu pertubuhan rahsia duwujudkan di kalangan pelajar.
 5. Pertubuhan ini telah menerima keanggotaan daripada beberapa orang pelajar seperti Sarafuddin Magmumi, Giritli, Cevdet Othman, Karim Sebati, Mekkeli Sabri dan Selanikli.
 6. Pertubuhan ini dikenali sebagai Ittihat Osmani Cemiyetti (Ottoman Union Comittee). Kemudian ditukarkan kepada nama Ittihat ve Terraki ( Union and Progress) dan menjadi terkenal dengan nama tersebut.
 7. Perjuangan mereka adalah ke arah "constitutionalism, Ottomanism dan kebebasan, untuk menggulingkan Sultan  'Abd al Hamid II dan menggantikan dengan Murad V atau Mehmed Resad.
 8. Gerakan ini berkembang sehingga ke sekolah-sekolah tinggi kerajaan yang lain di Istanbul seperti Akademi Tentera, Sekolah Pertanian, Kolej Awam, Akademi Tentera Laut, dan Akademi Arteleri dan kejuruteraan.
 9. Gerakan Turki Muda ini juga berkembang di kalangan rakyat Uthmaniyah yang berada di luar negara, di antaranya perlarian politik.
 10. Di Paris, golongan yang berfaham liberal telah  telah bergabung untuk menggerakkan idea revolusi.
 11. Pada tahun 1889, kumpulan tersebut dipimpin oleh Ahmad Riza, yang terkenal dalam gerakan Turki Muda di Eropah. Mereka telah menerbitkan akhbar bernama Mesveret dan ia  telah menjadi pemankin kepada kebangkitan dan perkembangan pemikiran rakyat. Pada tahun 1896, Ahmad Riza telah dilantik sebagai Presiden gerakan tersebut. 
 12. Di samping itu Mehmed Murad Afendi juga seorang lagi tokoh gerakan Turki Muda di luar negara. Beliau telah pergi ke Mesir dan menerbitkan akhbar Mizan. Ishak Sukuti pula menggerakkan gerakan Turki Muda dari Geneva.
Kesimpulan:
Kemunculan Gerakan Uthmani Muda dan Turki Muda berkait rapat dengan pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan Uthmaniyah. Era Tanzimat yang banyak mengikut acuan Barat menjadi pendorong gerakan ini. Reaksi yang diberikan ialah supaya kerajaan melaksanakan sistem kerajaan berpelembagaan.


Jom Belajar Sejarah !!
Saturday, February 15, 2014

IBN BATTUTTAH - TOKOH PELAYARAN

Soalan: 
Bincangkan kepentingan pelayaran yang dilakukan oleh Ibn Battuttah terhadap perkembangan tamadun manusia.

Traveling - it leaves you speechless then turns you into a storyteller - Ibn Battuta
 • Nama sebenar - Muhammad bin Abd Allah al Lawati - lahir 1304M di Tanger, Maghribi.
 • Menghasilkan karya Tuhfat al Nazar
 • Disifatkan sebagai The Prince of Muslim Travellers.                          
 Isi-Isi penting:
1. Karyanya menjadi  sumber sejarah.
 • masyarakat didedahkan dengan aspek-aspek agama, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat di Afrika Barat dan India.
 • Catatan di India berkisar tentang pelbagai kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Hindu   
2. Gambaran tentang negeri Islam 
 • menulis catatan sejarah India semasa pemerintahan Muhammad Tughluq, Anatolia, Afrika Timur dan Barat serta Maldives
 • menulis catatan perjalanan di kota yang dilawati seperti Iskandariah, Damsyik, Makkah, Konstantinopole, Syiraz dan Sifahan
 • menulis catatan tentang Masjidil Haram, Makam Imam dan Kaabah.
3.  Kepentingan karya al-Rihlah
 • menjadi rujukan sarjana Barat dan seluruh dunia
 • diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris The Travel of Ibn Battuttah oleh H.A.R.Gibb, ke bahasa  Belanda, Perancis dan Jerman.

4. Rangsangan kepada pelayar lain
 • pendorong kepada pelayar lain untuk belayar seperti Ibn Hawqal dan Sulayman al Mahri.
5. Bidang Geografi
 • meningkatkan pengetahuan ilmu geografi
 • mencatatkan keadaan geografi sesebuah negara seperti iklim Khtulistiwa tidak sepanas seperti iklim di Afrika Utara
6. Bidang sejarah dan persejarahan 
 • menggarab penulisan dalam persejarahan melalui pertemuan dengan pemerintah tempatan yang dilawati.
 • Mencatat keindahan konstantinople yang dilengkapi dengan pasar dan gudang membeli belah, jalan raya yang indah dan gereja St Sophie
 • Pasai dicatatkan sebagai kawasan yang subur dengan pokok kelapa, cengkih dan gaharu.Jom Belajar Sejarah !!

Thursday, February 13, 2014

AL MASUDI TOKOH PELAYARAN

Wow... terlalu lama tidak update ruangan jom belajar sejarah ini... Sorry lah, kerana ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan...
Hari ini kita akan buat sedikit kajian tentang Penerokaan dalam Islam. Tumpuan kita yang pertama ialah al Masudi.

al- Masudi 
Latarbelakang:
 • Nama sebenar beliau Abu Al Hassan Ali bin Hussayn bin Ali al Masudi.
 • Dilahirkan di Kota Baghdad 895 M dan meninggan 956 M
 • Memulakan pelayaran ke Parsi dan sampai ke India, China, Indochina, Madagascar, Zanzibar dan Oman.
Isi-isi penting ~ sumbangan beliau :

1. Menghasilkan ensiklopedia geografi
 • Menulis ensiklopedia geografi terawal  Muruj al-Dhabab wa Maiadin al-Jawahir
 • menggabungkan ilmu geografi dengan disiplin sejarah
 • Menghuraikan dan menggambarkan keadaan gempa bumi dan perairan Laut  Mati
2. Menyokong Teori Determinisme Alam Sekitar
 • Berpendapat bahawa faktor persekitaran seperti iklim dipengaruhi oleh planet mempunyai  pengaruh yang rapat dengan sikap manusia
 • Matahari dan bulan dikatakan mempengaruhi nasib dan hidup manusia dari utara ~ berbakat tinggi daripada manusia selatan yang lebih suka dengan keadaan aman
3. Gambaran persekitaran India
 • Persisiran pantai Bombay digambarkan melalui karya beliau 
 • Bahan kajian beliau di India ialah gajah, merak, kakak tua, oren dan kelapa
 • Membuat kajian terperinci kawasan-kawasan Makran, Sind, Pantai Barat india 
4. Membetulkan kefahaman para pelaut
 • pelaut-pelaut berpendapat bahawa laut adalah berasingan.
 • Beliau membuktikan semua laut adalah bersambungan seperti Laut Parsi, Laut China, Laut Rom, Laut Syiria
 • Membetulkan kesilapan pelaut-pelaut Arab dengan menjelaskan bahawa Laut Kaspia adalah tidak bersambung dengan Laut Hitam
5. Menjelaskan jarak benua Eropah dengan China
 • menyatakan bahawa jarak ke dua benua ini adalah setengah lingkungan bumi.
 • menamatkan kekeliruan tentang nama-nama sungai yang dilalui semasa pelayaran dan menerangkan keadaan, lokasi , aktiviti masyarakat India.
Rumusan :
 • Beliau adalah tokoh ilmuan yang mampu mengemukakan idea-idea berkaitan geografi dan pelayaran dan membuat revolusi dalam penulisan ilmu sejarah. 
Anda juga boleh membaca :

http://sara.theellisschool.org/worldciv/museum2008/stacyk/index.html
Jom Belajar Sejarah !!