Thursday, November 22, 2012

SEJARAH PRA UNIVERSITI 2015 - KERTAS 2 SEJARAH ISLAM (500-1918)

Pada Semester depan, Januari 2015 - Kertas 2 - 940/2 : Sejarah Islam akan memberi tumpuan kepada sejarah Islam dari tahun 500 hingga 1918. Kertas ini mengandungi tiga tema iaitu Masyrakat, Pemerintahan, Pentadbiran. Pertahanan dan Perhubungan Luar, Pembangunan dan Penerokaan, serta Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa.

Di samping itu juga para pelajar perlu menghasilkan Kerja Kursus/ Kerja Projek. Pelajar dikehendaki memilih satu daripada dua tema yang diberikan dan hasilkan satu tugasan daripada tema yang dipilih.
(Soalan / tema akan diberikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia).
Rujuk MPM http://www.mpm.edu.my

Terdapat tiga tajuk untuk Semester 2 iaitu:
1. Masyarakat, Pemerintahan, Pertahanan dan Perhubungan Luar.
2. Pembangunan dan Penerokaan
3. Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa


JOM BELAJAR SEJARAH!

Rupa dan  Jiwa


No comments:

Post a Comment