Wednesday, November 12, 2014

Huraikan kemajuan oleh masyarakat Belanda dalam teknologi pertanian pada abad ke 16 dan 17.

Pendahuluan:
Pada abad ke 16 dan 17, teknolog pertanian telah berkembang pesat di Belanda. Masyarakat Belanda mempunyai pengetahuan yang tinggi  serta memperkenalkan kaedah-kaedah baru dalam  pertanian.

Isi-Isi penting :

1. Kajian tentang teknik pertanian 
- kajian tentang teknik dan kaedah pertanian masyarakat Belanda - dilakukan oleh sarjana-sarjana dari England.
- antara tokoh2nya ialah Sir Richard Wilson, Lord Townshend, Sir John Sinclair, Thomas Redcliff
- Kajian dilakukan  seperti Sistem Penanaman Bergilir dan penanaman rumput seperti clover, lucerne dan burnet 
- Antara karya ialah A Report on the Agriculture of Eastern and western Flanders.
2. Teknik memelihara kesuburan tanah
- Memperkenalkan Sistem Penggiliran Pertanian melalui sistem ini kesuburan tanah dipulihkan
- sistem tanah rang dimansuhkan
- diamalkan secara meluas di wilayah Waes pada tahun 1644
- mereka juga memperkenalkan teknik pemugaran tanah untuk memulihkan kesuburan tanah
-  menggunakan baja asli daripada kawasan penternakan lembu

Copyright ©  John Wiley & Sons Australia, Ltd. or related companies. All rights reserved. 2013
Sistem Penggiliran Tanaman 

3. Penanaman rumput ternakan
- memperkenalkan sistem penanaman rumput untuk ternakan
- turnip ditanam di kawasan tanah rang selepas jagung dituai.4. Sistem batas dan penanaman deretan 
- Memperkenalkan sistem penanaman dengan membuat batas.
- Wujud saliran yang baik  dan tanaman dapat tumbuh dengan subur
- Penanaman dalam deretan juga diamalkan seperti madder, hop dan cole.5. Penciptaan peralatan pertanian
- Mereka juga mencipta tenggala dan mesin untuk menampi bijirin.
-  memperkenalkan sistem menanam dengan membuat batas. Melalui sistem ini mereka dapat memastikan tanaman tumbuh dengan subur.Kesimpulan:
- Kajian jelas menunjukkan masyarakat Belanda telah mencapai kemajuan yang pesat dalam teknologi pertanian
- Teknologi yang dihasilkan oleh orang-orang Belanda telah tersebar dan berkembang ke kawasan-kawasan lain di benua Eropah.


Selamat Mengulangkaji!
Rupa & Jiwa

No comments:

Post a Comment