Wednesday, December 26, 2012

MASYARAKAT JAHILIAH - apa yang perlu kita tahu?

Hi, hari ini  rasa-rasanya semua sedang  sibuk dengan cuti-cuti Malaysia, maklumlah setelah bertungkus lumus dengan peperiksaan Penggal Pertama. 

Walau bagaimanapun, kita bolehlah mulakan pembacaan dan research untuk Penggal Dua..

Orait... dalam tema satu, khususnya dalam perbincangan  tentang masyarakat di  Semenanjung Tanah Arab, apa yang kamu harus tahu ??

Adalah diharapkan agar pelajar  dapat:
 1. menjelaskan konsep dan struktur masyarakat jahiliah
 2. menghuraikan konsep ummah
 3. membincangkan perkembangan  massyarakat Islam
 4. menghuraikan kandungan dan peranan Piagan Madinah
 5. memerihalkan struktur pemerintahan di Madinah
 6. menghuraikan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW
 7. menghuraikan konsep dan ciri-ciri khalifah
 8. membincangkan kaedah pemilihan khalifah
 9. menilai sumbangan:
 • Khalifah Abu Bakar
 • Khalifah Umar al Khattab
 • khalifah Umar Abdul Aziz
 • Khalifah Harun al Rasyid
Selamat Belajar

maryatirahmani !

No comments:

Post a Comment