Saturday, January 3, 2009

Back To School My Dear Students

Minggu Pertama ini korang perlu tahu Sukatan PelajaranTingkatan Empat. Semua ada 10 Bab yang kena belajar.

 1. Kemunculan Tamadun Awal Manusia
 2. Peningkatan Tamadun
 3. Tamadun Awal Asia Tenggara
 4. Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
 5. Kerajaan Islam Di Madinah
 6. Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya
 7. Islam Di Asia Tenggara
 8. Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
 9. Perkembangan Di Eropah
 10. Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
Untuk ujian pertama, korang akan diuji dari Bab 1 hingga Bab 3. Jadi korang baca Bab 1 hingga Bab 3 dan soalan merupakan Objektif dan Subjektif serta Esei.

Objektif - 40 soalan (40 markah)
Subjektif - 2 soalan (60 markah)
Esei - 2 soalan (40 markah)

Semua nota korang perlu siapkan dan mesti di hantar apabila tarikh penghantaran ditetapkan. Nota hendaklah berbentuk peta minda/jadual/rajah, kemas dan menarik, ringkas serta padat.

Berikut soalan subjektif dan cikgu minta korang cuba buat:
 1. Berikan DUA kegiatan ekonomi pada Zaman Paleolitik (2 markah)
 2. Namakan TIGA petempatan Zaman Paleolitik di Malaysia (3 markah)
 3. Berikan TIGA ciri Zaman Neolitik (3 markah)
Berikut soalan esei untuk dicuba:
 1. Zaman Prasejarah boleh dibahagikan kepada beberapa tahap, antaranya ialah Zaman Paleolitik dan Zaman Neolitik. Bandingkan cara hidup manusia pada kedua-dua zaman tersebut (8 markah)
Selamat mencuba!

No comments:

Post a Comment