Friday, January 16, 2009

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KE DUA

TINGKATAN 5 BAB 2


Soalan Struktur.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan gerakan nasionalisme?

_____________________________[2 markah]

2. Berikan tiga akhbar/ majalah yang diterbitkan oleh Kaum Muda.
[3 markah]

a.____________________
b.____________________
c.____________________

3. Berikan Dua objektif utama KMM ditubuhkan [2 markah]

a.____________________
b.____________________

4. Nyatakan pertubuhan-pertubuhan yang memainkan peranan aktif menentang penjajahan Jepun di Tanah Melayu. [3 markah]

a. _____________________
b. _____________________
c. _____________________

Soalan Esei:

1. Huraikan penentangan Tok Janggut di Kelantan terhadap British. [ 12 markah]

SELAMAT MENJAWAB & HANTARLAH PADA MASA YANG DITETAPKAN!!

Selamat Maju Jaya,

Maryati Rahmani

No comments:

Post a Comment