Tuesday, April 16, 2013

SISTEM PENDIDIKAN DI ACHEH

Faktor-faktor yang menyebabkan Acheh berkembang sebagai pusat pendidikan : 
 1. Sultan-sultan Acheh terlibat secara langsung dan meminati serta menaungi kegiatan ilmu pengetahuan - Contoh: Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam.
 2. Kehadiran ulama-ulama luar yang menjadi tenaga pelajar dan penasihat sultan. 
 3. Hasil penulisan ulama-ulama Aceh juga telah membantu ke arah perkembangan pendidikan , tersedia teks-teks pendidikan
 4. Pedagang-pedagang yang datang ke Acheh turut memperkembangkan ilmu pengetahuan Islam. - menggalakkan pertumbuhan institusi pengajian di Acheh.
 5. Institusi pengajian yang lengkap dan sistematik  bermula dengan sekolah rendah (rangkang), menengah (muenasah) dan pendidikan tinggi (universiti) - perkembangan nya pesat dan bidang ilmu ialah usuluddin, fikah, tasawuf.
 6. Ramai ulama tempatan muncul seperti Hamzah fansuri, Bukhari al- Jauhari, Abdul Rauf Singkili, Nuruddin al Raniri. Mereka banyak menghasilkan karya dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Arab.
 7. Aktiviti penterjemahan kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. 
Institusi Pendidikan di Acheh:
 1. Masjid
 2. Muenasah
 3. Rangkang
 4. Dayah
 5. Universiti
 6. Istana

Rupa dan Jiwa
16 april 2013

No comments:

Post a Comment