Monday, April 22, 2013

ZAKAT


 • Zakat berasal drp perkataan Arab - zaka bererti penambahan @ pensucian/perkembangan & kebaikan - memberi dan menambah kemakmuran dan pahala kepada umat Islam - juga bermaksud pembayaran bagi menyucikan jiwa umat Islam.
 • Disebut juga dengan  lafaz nafaqah/ haq dan al-'afw - merupakan rukun Islam yang ketiga.
 • Perkataan zakat telah disebut sebanyak 58 kali dalam al Quran, 32 kali disebut bersendirian, 26 kali disebut beriringan dengan kalimah solat.
 • Dari segi bahasa bermaksud kesuburan/ kesucian/ keberkatan/ kedamaian.
 • Golongan yang berhak menerima zakat : fakir, orang miskin, amil yang menguruskannya, orang muallaf yang dijinakkan hatinya, hamba yang hendak memerdekakan dirinya, orang yang berhutang, orang yang berjihad, orang yang merantau. 
 • diwajibkan sejak permulaan Islam & pada tahun ke 2 Hijrah difardukan secara ijabari / ilzumi - keengganan membayar zakat boleh membawa hukuman bunuh atau dipaksa mebayar oleh pemerintah.
 • Pada zaman Abu Bakar al Siddiq, beliau bersikap tegas ke atas orang yang engkar membayar zakat. contoh apabila penduduk Yaman, Yamamah dan Oman.
 • Perlaksanaannya diteruskan pada zaman Khalifah Umar, Uthman dan Ali.
 • Pada zaman Bani Abbasiyah, zakat telah dibahagikan kepada dua - Zakat Fitrah & Zakat Harta
 • Zakat Fitrah - wajib ditunaikan selepas selesai mengerjakan puasa pada bulan Ramadan.
 • Zakat Harta - ternakan, emas perak, barang dagangan, pertanian.

binatang ternakan yang boleh dizakat


Lembu 

No comments:

Post a Comment