Tuesday, April 16, 2013

EKONOMI ISLAM - PERANAN DAN KEPENTINGAN BAITULMAL

Konsep Baitulmal:

Institusi kewangan yang berperanan menyelenggara segala sumber pendapatan dan perbelanjaan negara serta menjadi tempat penyimpanan barangan yang berharga seperti emas, perak, batu permata, barang perhiasan, harta wakaf.

Peranan dan kepentingan Baitulmal:

1. Membasmi kemiskinan
 • pengagihan zakat kepada golongan yang berhak
 • masalah golongan kurang berkemampuan dapat diselesaikan 
 • mengurangkan jurang sosial
2. Menyediakan keperluan-keperluan asas
 • menyediakan kemudahan asas seperti jalan raya, pelaburan, aktiviti sosial dsb
 • menjadi tanggung jawab sosial kerajaan
 • menjaga kebaikan masyarakat Islam
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam
 • meningkatkan taraf pendidikan
 • mengeluarkan biasiswa/ bantuan kewangan untuk golongan yang memerlukannya
4. Membayar gaji golongan pegawai kerajaan  dan golongan tentera
 • melarang pemilikan harta rampasan perang
 • tanah tidak bertuan diamanahkan untuk diusahakan
 • Gaji tetap dibayar daripada hasil negara
5. Menjaga harta yang diwakafkan
 • peranan menjaga segala harta negara
 • Harta wakaf merupakan salah satu sumber
 • Menjadi pemegang amanah jika tidak ada waris

Soalan: Terangkan peranan dan kepentingan Baitulmal dalam membangunkan negara Islam.

Rupa dan Jiwa
16april 2013

2 comments: